REGLER OCH FÖRORDNINGAR

Inom fiskevårdsområdet är följande fiskesätt tillåtna
Handredskapsfiske:

Spinnspöfiske - Kast med drag
Trolling - Släpfiske efter båt
Flugspöfiske - Fiske med fluga
Mete - Fiske med en agnad krok samt flöte
Pimpelfiske - Fiske med pirk/bete

Rörliga redskap:

Långrev - Skall vara bottensatt, ej uppflötad och försedd med max 100 krokar
Angeldon - Högst 10 angeldon får användas samtidigt.

  

SPECIELLA REGLER FÖR GÖS

Minimimått för gös: 45cm.
Fiskeförbud på gös råder under lektiden 15 maj - 15 juni.

  

CATCH & RELEASE

För ett hållbart fiske förespråkas att man bara tar upp den fisk man behöver. Den fisk man inte skall behålla släpper man alltså i igen.
Dock finns det ett antal faktorer man behöver ta hänsyn till när man vill släppa tillbaka en fisk i vattnet igen.

På webplatsen flugfiskarna.org finns det en bra artikel som beskriver problematiken kring catch & release och vad som är bra att tänka på vid hantering av levande fisk. Artikeln heter "Att släppa tillbaka".

 

ALLEMANSRÄTTEN

Självklart skall Allemansrätten följas vid vistelse i skog och mark. På Naturvårdsverkets hemsida finns det mesta du behöver veta om Allemansrätten och vilka skyldigheter och rättigheter du har.

Nedanstående länk upprättades 2008-04-08:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten--en-unik-mojlighet/Vad-galler-enligt-allemansratten/Jakt-och-fiske/

Bild: http://www.fotoakuten.se