FISKARTER

Följande beskrivna arter förekommer i Öxabäcks Fiskevårdsområde.
Bilderna är lånade av Pål Sundhell som äger rättigheterna.
Tillhörande faktarutor är hämtade från www.svenskfisk.se

ABBORRE (Perca fluviatilis)

Karakteristik: Mörka band längs med sidorna samt röda buk- och analfenor. Buken är gulvit. Färgen är mycket beroende på i vilken sorts vatten abborren lever. De kan vara ljust gröna eller nästan svarta.
Vikt: Normalvikt sällan över 0,5kg.
Bästa säsong: Året om.

Finns i rikliga mängder i Öjasjön, Sävsjön, Gåsasjöarna, Järvasjön och Älgsjön.

GÄDDA (Esox lucius)

Karakteristik: Långsmal kropp med ryggfenan plcaerad långt ned mot stjärten och ett stort huvud med en väldig mun fylld av vassa tänder. Gäddan är gulgrön med mörkare rygg och ljusare fläckar längs sidorna. Färgen varierar beroende på ålder, arv och var gäddan lever.
Vikt: Vanligtvis 1-4kg. Kan väga upp till 34kg och bli 1,5m lång.
Bästa säsong: Höst, vinter och vår.

Finns rikligt i Öjasjön, Sävsjön, Klarsjön, Gåsasjöarna, Farsjön, Järvasjön samt Älgsjön.

BRAX (Abramis brama)

Karakteristik: Sammantryckt kropp med ryggpuckel. Liten mun som kan skjutas ut som en bälg vid sökande efter mat. Alla fenor är mörkgrå och stjärtfenan är djupt kluven. Färgen är grå- /grönsvart högst upp på ryggen. Sidorna är mässing- eller silverfärgade beroende på var den lever.
Vikt: Normalt kring 1-2kg. Braxen växer långsamt och det tar 7-8 år innan den väger över ett kilo.
Bästa säsong: Höst.

Finns i Öjasjön, Sävsjön och Farssjön.

GÖS (Sander luciopera)

Karakteristik: Kännetecknas av en långsträckt kropp med mörk sidolinje. Ovanför linjen är kroppen grå med dragning åt brunt eller grönt. Sidorna är silverfärgade eller grå och buken vit. Den ljusa ryggfenan har svarta stora fläckar och vassa strålar.
Vikt: Normalt kring 3 kilo. Kan väga upp till 15 kilo. Fångster omkring 6 kilo inte ovanliga i Öjasjön.
Bästa säsong: Året om beroende på vilken typ av fiske man föredrar.

Finns i Öjasjön samt sparsamt i Farsjön och Järvasjön.

ÅL (Anguilla anguilla)

Karakteristik: Ormlik kropp med rygg- och analfenor som bildar en sammanhängande fensöm runt om kroppens bakre del. Den saknar bukfenor och de mycket små fjällen ligger insänkta i huden.
Vikt: Honan blir störst och kan väga upp till 5 kilo och bli 1,5 m lång. Hannen blir endast 30-50 cm lång.
Bästa säsong: April-december.

Finns rikligt i Sävsjön, Torestorpsån och Öxasjön.

MÖRT (Rutilus rutilus)

Karakteristik: Silverglänsande kropp med röda ögon och fenbaser. Förväxlas ofta med sarv som dock har gula, gulröda ögon.
Vikt: Vanligtvis under 0,5 kg men kan bli upp till 1,5 kg stor i Sverige.

Finns rikligt i Öjasjön, Sävsjön och Farsjön.

SIKLÖJA (Coregonus albula)

Karakteristik: Liten blank fisk som är förvillande lik sillen men med laxfiskens karakteristiska fettfena. Siklöjan har till skillnad mot den stora siken underbett. Ryggen kan vara grå- eller grönskimrande men buken är svartfärgad.
Vikt: Ca 100 g och tjugo centimeter lång.

Finns måttliga mängder i Öjasjön.

BJÖRKNE (Abramis bjoerkna)

Karakteristik: Liknar braxen men skiljs från denna på de röda bröst- och bukfenorna, de silvervita sidorna och på det stora ögat.
Vikt: Upp till 1,0kg.

SARV (Scardinius erythrophthalmus)

Karakteristik: Liknar mörten men har koralllöda fenor, ofta mässingsgul kroppsfärg. Ryggfenan sitter längre bakåt och kroppen är högre. Ögat gulaktigt med inslag av rött.
Vikt: Upp till 1,5kg.

SUTARE (Tinka tinka)

Karakteristik: Bronsfärgad, ibland sotsvart, fisk med små, fina fjäll, grönaktiga fenor, en skäggtöm vid var mungipa samt röda ögon.
Vikt: Upp mot 5kg.