BÅTRAMPER

Följande båtramper finns iordninggjorda för att underlätta isättandet av båt i ett par av våra sjöar.

ÖJASJÖN - Södra delen

Asfalterad båtramp lokaliserad i den södra delen av sjön.

För vägbeskrivning se KARTA skapad i GoogleMaps.

Koordinater:
WGS84 Lat/Long: N 57° 23’ 42.7” E 12° 44’ 50.83”
RT90: X=6367454, Y=1316191

JÄRVASJÖN

Asfalterad båtramp.

Koordinater:
WGS84 Lat/Long:
RT90:

ÄLGSJÖN

Asfalterad båtramp.

Koordinater:
WGS84 Lat/Long:
RT90:

 1