ISÄTTNING AV REGNBÅGE I STOCKASJÖARNA

Foto: Siw Ivarsson 2008
2