NYHETER

Fiskekort för hela Mark ska utredas

2012-10-30

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen som föreslår att Marks kommun ska införa ett kommunövergripande fiskekort. Liknande fiskekort finns i flera andra kommuner, till exempel Borås, Göteborg och Stockholm.

I Mark finns i dag ett 20-tal fiskevårdsföreningar som har olika priser och upplägg för sina fiskekort.

– Kanske skulle vi kunna få fler att köpa fiskekort om vi hade ett gemensamt för alla sjöar och vattendrag, säger Elise Arnell (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden ställer sig positiva till förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett sådant fiskekort.

 

Källa: http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1806942-fiskekort-for-hela-mark-ska-utredas 2012-10-30