NYHETER

OPERATION: RÄDDA ÖRINGEN

2008-04-18

Beståndet av öring har under decennier varit på nedgång i de närliggande fiskevårdsområdena Öresjöarna, Tolken och Öxabäck.

Stammen som finns i området är unik då de otaliga dammbyggena under 1900-talet har stäng in öringen som därmed levt isolerad från övriga bestånd.

Den dåliga vattenkvalitet under det sena 1900-tal ledde till att stammen fick problem med att föröka sig. Trots att vattenkvaliteten nu förbättrats avsevärt tack vare miljöåtgärder så har beståndet av insjööring fortsatt att minska. De senaste 10 åren har minskningen bara ökat och särskilda åtgärder krävs för att hindra stammen från att dö ut.

Initiativtagaren till projektet Bo Ekberg, ordförande i Öresjöarnas fiskevårdsområde, planerar att göra en rekonstruktion av den genetiskt unika öringstam som finns i området. Bland annat skall fisk fångas för avel vars yngel sedan placeras i lekområden, även öringarnas lek skall förenklas genom att öppna upp de vägar som fiskarna kan utnyttja för att ta sig till lekområdena och genom att anpassa sjöbottnen på vissa utvalda platser.

Källa: Borås Tidning 2008-04-18